Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2017

ATG på en minut

AB Trav och Galopps (ATG:s) affär bygger på uppdraget att trygga den långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Ända sedan ATG startades 1974 har bolaget varit ensamma om att kunna erbjuda spel på hästar till den svenska spelmarknaden. ATG ägs till 90 procent av Svensk Travsport och till 10 procent av Svensk Galopp. ATG erbjuder spel hos drygt 2 000 ombud och i digitala plattformar. Spel erbjuds även på 37 trav- och galoppbanor runt om i landet. Under 2017 genomfördes cirka 20 000 lopp med spel. Sedan år 2000 har ATG ett dotterbolag, Kanal 75, som producerar samtliga tv- och internetsändningar inom trav och galopp. ATG:s vision är att vara Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad. Koncerngemensamma mål, strategiska prioriteringar och värderingar sätter tydliga ramar för arbetet på såväl kort som lång sikt. Spelansvaret är ATG:s viktigaste hållbarhetsfråga och kundlöftet är att vara Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel.

ATG I SIFFROR 2017

Du hittar hela årsredovisningen HÄR 

ATG:s ekonomichef Lotta Nilsson Viitala kommenterar utfall 2017

 

 

VD HAR ORDET

I september 2013 lanserade vi ATG:s manifest. Visionen ”Nordens största och mest lönsamma spelbolag verksamma på en global marknad” pekade ut vår resa framåt. Ett år senare, i november 2014, fick vi uppdraget av våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp att till verksamhetsåret 2018 öka deras medel med 300 miljoner kronor till rekordhöga två miljarder kronor. När detta skrivs i mitten av februari 2018 så har vi tagit några rejäla steg mot att uppnå visionen, och kan bocka av rutan ”Rekord: Två miljarder till sporten”. ATG:s ansvar är stort och unikt. Hela vårt överskott går tillbaka till trav- och galoppsporten. Nästan 90 procent av trav- och galoppsportens totala intäkter kommer från ATG och spel på hästar. Men det är inte bara travet och galoppen som får ta del av pengarna. Som motorn i den svenska hästnäringen så påverkar vår verksamhet, både direkt och indirekt, hela häst-Sverige. Därför är jag både stolt och glad över att vi följer upp rekordåret 2016 med ett nytt rekordår 2017. På de kommande sidorna kan du ta del av vår ekonomiska redovisning för det gångna året. Bland alla siffror – här är sju saker jag vill lyfta fram lite extra:

• Svenska spelets omsättning: 13 651 MSEK (+2,8 procent)

• Nettoomsättning: 4 209 MSEK (+3,0 procent)

• Nettokostnad: 837 MSEK (-5,1 procent)

• Vinster till svenska kunder: 9 494 MSEK (+3,0 procent)

• Antal miljonvinster: 209 (193)

• Antal medlemmar: 500 000 (+5,0 procent)

• Resultat: 99,0 MSEK (8,6)

Hemligheten? Vi har fortsatt arbetet med att leva upp till vårt kundlöfte från ma nifestet – att skapa den mest engagerande spelupplevelsen och bästa mötesplatsen för spel. V75 på lördagar och V86 på onsdagar fick 2017 ett nytt syskon med Grand Slam 75 på söndagar. Nu har vi tre stora speldagar i veckan som attraherar många kunder. Utöver dessa är det ett konstant skruvande och förbättrande av våra produkter och tjänster – från förenklad inloggning, till möjligheten att swisha in pengar till TOP 7. Lägg till ett fantastiskt engagemang från våra kunder, medarbetarna på ATG, personalen i ATG-butikerna och alla – från uppfödare till hästskötare – som är involverade i trav- och galoppsporten. Tillsammans har allt och alla lagt grunden till att 2017 blev ett nytt rekordår för ATG.

Vår vision innehåller ju inte bara ordet ”störst” utan också ”lönsammast”. Så lika viktig som tillväxten är vår kostnadskontroll. Samtidigt som vi har höjt vår nettoomsättning med 3 procent har vi sänkt våra nettokostnader med 5,1 procent. Det är en tydlig signal på att vi gör mycket rätt. Vi är inte Nordens största spelbolag än. Vi kommer därför fortsätta att investera i ATG med målet att öka marknadsandelarna och nå vår vision.

Spelansvaret är vår viktigaste hållbarhetsfråga. Min absoluta tro är att ett hållbart spelande är grunden till en hållbar affär; om våra två miljoner kunder mår bra i sitt spelande hos oss kommer de att fortsätta att vara kunder hos ATG. Hållbarhet handlar dock inte bara om våra kunders välmående.Det handlar om hela vårt förhållningssätt och hur vi agerar inom en rad frågor, från miljöpåverkan till mänskliga rättigheter. ATG anslöt sig i fjol till FN:s Global Compacts principer för ett ansvarsfullt företagande, ett viktigt åtagande vi håller fast vid. Vi gör redan bra saker, men vi har också fortfarande mycket ogjort. Nu fortsätter hållbarhetsresan framåt, en resa som vi kommer rapportera om längs vägen. Den 31 mars 2017 presenterades den nya spellicensutredningen gällande den framtida spelmarknaden i Sverige.

Senare i vår hoppas jag att riksdagen beslutar om den nya spellagen så att vi har en ny licensmarknad på plats när vi vaknar upp på nyårsdagen 2019.

För ATG och svensk trav- och galoppsport är den nya lagen en viktig framgång. Vi har sedan 2011 aktivt drivit frågan om en licensmarknad på lika villkor. Vi vet att av en spelad hundralapp så lägger våra kunder i dagsläget 24 kronor på ATG:s produkter och resterande 76 kronor på andra spelprodukter. För vår del innebär den nya licensmarknaden att vi kommer att släppa vårt monopol på spel på hästar, men också att vi får möjlighet att utveckla helt nya produkter och ta upp kampen om de 76 kronorna. Det är bra.

Den nya spellagen innebär också möjligheter för ATG att expandera internationellt. Min övertygelse är att kombinationen svensk hästsport i världsklass och våra spelprodukter har alla förutsättningar att bli en stark exportvara, och därmed generera högre intäkter till våra ägare. Ett första steg på denna resa är att vi under hösten 2017 genomförde ett villkorat förvärv av den danska spelbolagskoncernen Ecosys. Affären kommer att bli verklighet när den nya spellagen är på plats.

Vi lever som synes i en tid med många spännande utmaningar. Jag och mina medarbetare kommer under 2018 därför ha fokus på två saker:

1. Att under veckans alla dagar fortsätta arbetet med att leverera vårt kundlöfte och bjuda på den mest engagerande spelupplevelsen och bästa mötesplatsen för spel.

2. Att se till att vi är redo och laddade när startbilen för den nya licensmarknaden börjar rulla den 1 januari 2019.

 

Hasse Skarplöth

VD och koncernchef ATG

Läs mer i årsredovisningen för 2017