Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Ekonomichef Lotta Nilsson Viitala kommenterar utfall 2017

 

Styrelsen och verkställande direktören för AB Trav och Galopp (ATG), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556180-4161, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017 för moderbolaget och koncernen.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Koncernen består av moderbolaget Aktiebolaget Trav och Galopp samt det helägda dotterbolaget Kanal 75 AB (organisationsnummer 556578-3965). Koncernens siffror överensstämmer i allt väsentligt med moderbolagets siffror, endast dotterbolaget Kanal 75 AB:s externa intäkter, kostnader och investeringar avviker. 100 % (100) av koncernens nettoomsättning genererades av moderbolaget under perioden januari–december 2017.

ATG:s verksamhet är att i enlighet med avtalet mellan svenska staten och trav- och galoppsportens centralförbund, Svensk Travsport och Svensk Galopp, samt ATG:s koncession anordna vadhållning i samband med hästtävlingar inom trav och galopp.

Dotterbolaget Kanal 75 AB:s verksamhet är att öka och stimulera intresset för trav- och galoppsporten genom att tillgodose behovet av spel- och sportinformation via olika former av media – print, internet, TV, mobilt och ytterligare distributionsformer som finns på mediamarknaden. Samtliga trav- och galopptävlingar under året har bevakats av Kanal 75.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2017

 

• Spelutredningen presenterades den 31 mars.

• Drömfonden lanserades med Peter ”Foppa” Forsberg som ambassadör, Unite Peoples dröm blev verklighet – tilldelas 150 000 från ATG:s Drömfond.

• ATG tecknade villkorat förvärvsavtal med Ecosys A/S. Villkoret för att genomföra affären är den förändring i lag- stiftningen gällande omreglering av spelmarknaden som förväntas under år 2019.

• Beslut om rekordökning av medel till trav- och galoppsporten. ATG har följt planen som lades år 2014 och styrelsen beslutade höja medel till trav- och galoppsporten under år 2018 med cirka 300 MSEK till cirka 2 miljarder kronor vilket är det högsta beloppet i bolagets historia.

• V75 Winter Burst – åtta V75:or på nio dagar med Multi- Jackpot på Nyårsafton.