Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2017

HÅLLBARHET

ATG:s ambition är att agera etiskt, hållbart och transparent genom hela värdekedjan och i relation med våra intressenter. ATG är ett bolag med bred folklig förankring. Med det följer ett stort ansvar. Som kund hos ATG ska spelupplevelsen vara säker och strävan efter ett sunt spelande och en välmående hästsport har högsta prioritet.

ATG:s fem fokusområden och åtaganden inom hållbarhet

 

 

ATG:s hållbarhetsstrategi leder vägen för hållbarhetsarbetet och bidrar till att fokusera på de frågor som är mest väsentliga både i verksamheten och i värdekedjan. Inom ramen för de väsentliga frågorna styrs verksamheten av såväl regulatoriska krav som interna policys och riktlinjer.

På sidorna 74-89 i bifogad pdf finns ATG:s hållbarhetsredovisning för 2017.

GRI-index finns på sidorna 87-89.