Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2017

Kundlöfte, vision och mission

ATG:s vision är att vara Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad. Koncerngemensamma mål, strategiska prioriteringar och värderingar sätter tydliga ramar för arbetet på såväl kort som lång sikt.

Löfte till kunderna

Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel.

Vision

Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad.

Mission

Vi gör Sverige mer levande.

ATG:s fyra grundvärden för hur organisationen, medarbetarna och bolagets produkter ska uppfattas för att förverkliga kundlöftet är:

• Alltid inbjudande,

• Spännande – före, under och efter,

• Som gjord för att dela med andra,

• Äkta och trovärdiga.

ATG:s spelupplevelser och mötesplatser ska engagera mer än andras. De nya tjänster och produkter bolaget utvecklar ska leva upp till det löftet och på så sätt närma sig visionen utan att tumma på på koncernens, ägarnas, statens och övriga intressenters krav på ansvarstagande.


MILSTOLPAR I ATGs HISTORIA

 • 1974

  1 januari grundas ATG med Gert Lindberg som vd. Premiär för det nya riksspelet V65 som går att lämna in på Posten över hela landet. ATG omsätter 878 miljoner kronor och har vid årets utgång 13 centralt anställda.

 • 1979

  Det första Olympiatravet körs.

 • 1987

  ATG börjar starta upp egna online-ombud och Dagens Dubbel har premiär.

 • 1993

  Premiär för V75, Jackpot och Harry Boy.

 • 1998

  Första internetspelet registreras på ATGs första sajt Interbet.

 • 2000

  Dotterbolaget Kanal 75 startas.

 • 2010

  Högsta vinsten hittills på trav i Sverige. En spelare tar hem 67 312 633 kronor när V75 avgörs på Axevalla den 27 februari.

 • 2013

  ATGs manifest jobbas fram, presenteras och antas. Hans Skarplöth ny vd för ATG.

 • 2014

  ATG fyller 40 år, omsätter 12,2 miljarder kronor och har 224 anställda (i moderbolaget).

 • 2015

  ATG lanserar nya ATG.se.
  Virtuell Racing (VR) – spel på virtuella hästar lanseras under hösten.

 • 2016

  Lansering av nya produkterna V75 Boost och Top 7.
  Högsta omsättningen i bolagets historia.

 • 2017

   Harry Boy-erbjudandet utökas med Favorit-Harry och Chans-Harry.